Dostępność
FB

Uwaga na sms-y

    Z uwagi na docierające do nas informacje o krażących sms-ach powiadamiająjących o braku krwi grupy B rhD minus, w których podany jest numer kontaktowy telefonu komórkowego - zwracamy się z prośbą o ignorowanie takich wiadomości i przede wszystkich nie odpowiadanie na nie, aby w ten sposób zabezpieczyć się przez skutkami działań nieuczciwych osób.

RhD (+) plus

A RhD plus średni stan
B RhD plus wystarczający stan
AB RhD plus wystarczający stan
0 RhD plus średni stan

RhD (-) minus

A RhD minus niski stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus niski stan

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.