Biuletyn Informacji Publicznej
EAG

Szkolenia

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
prowadzi szkolenia
dla pielęgniarek i położnych w zakresie:
„Współczesne Zasady Leczenia Krwią I Jej Składnikami”
podst. prawna:  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
(Dz. U. z 2005 r. Nr 38 poz. 363 ze zm.)
 
Miejsce szkolenia:  siedziba RCKiK w Opolu ul. Kośnego 55
Czas szkolenia 2 dni (15 h)
Zgłoszenia o potrzebie przeszkolenia pielęgniarek i położnych należy kierować:
drogą pocztową na adres: RCKiK w Opole ul. Kośnego 55,   45 – 372 Opole,
drogą elektroniczną na adres:  sekretariat@rckik-opole.com.pl 
lub faxem:  77 44 10 821
 
Po ustaleniu terminu szkolenia, jednostka kierująca przesyła wykaz uczestników na arkuszu zgłoszeniowym (pobranym ze strony internetowej), drogą elektroniczną na jeden z poniższych adresów:
 
sekretariat@rckik-opole.com.pl       lub                szkolenia@rckik-opole.com.pl
 
 
* w przypadku kłopotów z pobraniem arkusza prosimy o kontakt z nr telefonu   77 44 13 807.
 
Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony RCKiK w Opolu jest :
lek. med. Andrzej Ostrowiecki
Specjalista Transfuzjolog
tel. kont.  77 44 13 810
 
 

 
 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

prowadzi szkolenia

dla diagnostów laboratoryjnych oraz techników analityki medycznej województwa opolskiego w zakresie:

Immunologia Transfuzjologiczna

 

 

Szkolenia prowadzone są 2 razy w roku (wiosna, jesień), w minimum 5 osobowych grupach. Chętni powinni zgłosić swój akces na arkuszu zgłoszeniowym dostępnym na stronie RCKiK Opole, a o zakwalifikowaniu się na szkolenie zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

Rodzaje szkoleń:

 SZKOLENIE PODSTAWOWE

Kurs adresowany jest do osób zatrudnionych w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej, którzy posiadają co najmniej roczną praktykę w wykonywaniu badań immunohematologicznych, odbytą w pełnym wymiarze czasu pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającemu rocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Czas trwania szkolenia:10 dni

Koszt szkolenia:570,00 PLN(+ koszt egzaminu)/os.

 

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Kurs adresowany jest do osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania badań ale z różnych przyczyn wystąpiła u nich ponad roczna przerwa w pracy w pracowni serologii transfuzjologicznej oraz do pracowników, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania badań immunohematologicznych pod nadzorem.

Czas trwania szkolenia:5 dni

Koszt szkolenia:365,00 PLN(+ koszt egzaminu) /os.

 

EGZAMIN WERYFIKACYJNY

Egzamin przeprowadzany jest jako weryfikacja umiejętności nabytych na szkoleniu podstawowym/uzupełniającym.

 

Pozytywne zaliczenie egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia uprawniającego diagnostów laboratoryjnych  do wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników, a techników analityki medycznej - do wykonywania badań immunohematologicznych .

Koszt egzaminu:180,00PLN /os.

 

 

SPOTKANIE WERYFIKACYJNE

Skierowane jest do osób, które odbyły szkolenie w RCKiK w Opolu przed styczniem 2013 i uzyskały Zaświadczenie upoważniające do wykonywania badań immunohematologicznych  z adnotacją odnośnie terminu utraty ważność w/w.

Zaświadczenia będą podlegały sukcesywnej wymianie na spotkaniach weryfikacyjnych.

 Czas trwania szkolenia:1 dzień

Koszt szkolenia:bezpłatne

Zgłoszenia na szkolenie/egzamin należy kierować:

  • drogą pocztową na adres: RCKiK w Opolu, ul. Kośnego 55, 45-372 Opole
  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rckik-opole.com.pl
  • fax: 77 44 10 821
    Szkolenia odbywają się w grupach maksymalnie 18 osobowych. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz arkusz zgłoszeniowy - format pdf


Pobierz arkusz zgłoszeniowy - format doc

 

Termin najbliższego szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej:

  •  

 

 

UWAGA !!!

·         W szkoleniach mogą uczestniczyć również osoby nie pracujące w pracowni serologii transfuzjologicznej oraz nieposiadające co najmniej rocznej praktyki w wykonywaniu badań immunohematologicznych, odbytej w pełnym wymiarze czasu pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającej rocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy przez okres nie dłuższy niż 3 lata.  

Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone zaświadczeniem o ukończonym kursie bez nadania uprawnień do wykonywania badań serologicznych.

 

·         Szkolenia adresowane jest również do pracowników laboratoriów medycznych posiadających ważne uprawnienia do wykonywania badań serologicznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

 
  AKTUALNOŚCI  
  AKCJE WYJAZDOWE  
DATA
MIEJSCOWOŚĆ
2015-10-05
Prudnik
2015-10-07
Ozimek
2015-10-16
Strzelce Opolskie
2015-10-19
Głubczyce
2015-10-27
Namysłów
2015-11-09
Głuchołazy
2015-11-13
Praszka
2015-11-14
Krapkowice
2015-11-16
Głubczyce
2015-11-20
Strzelce Opolskie
2015-11-22
Kędzierzyn-Koźle
2015-11-24
Namysłów
2015-11-30
Polska Cerekiew
2015-12-02
Ozimek
2015-12-04
Zawadzkie

 

 
 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Opolu, ul. Kośnego 55, 45-372 Opole
Telefon centrala: 077 44 10 600, 077 44 10 700
 


Copyright © 2015 RCKiK Opole - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wartościowe artykuły i linki do stron:
Z roku na rok polskiej scenie przybywają młode kabarety, nowe pokolenie kabaretów, które na swój indywidualny, śmieszny sposób chce opowiedzieć swoją historię. Dlatego też w tym pięknym kraju nad Wisłą, mamy wiele okazji, aby po obcować z kabaretami i satyrykami.
Duecik - spotkanie dwóch osób mające na celu nawiązanie lub rozwinięcie znajomości, inicjowane z zamiarem stworzenia lub umocnienia relacji emocjonalnych lub małżeńskich pomiędzy uczestniczącymi. W szerszym znaczeniu randką będzie także każde spotkanie osób, które łączą tego rodzaju relacje.
Piękne, zadbane dłonie i gustowne paznokcie są w chwili obecnej wyznacznikiem elegancji i dbałości o siebie. Już dawno minęły czasy kiedy jedyną dostępną usługą w gabinet kosmetyczny był klasyczny manicure.
Bogaci mężczyźni i atrakcyjne kobiety potrzebują siebie nawzajem. Piękna i atrakcyjna kobieta jest wyrozumiała, przez co lepiej rozumie ambitnego, dążącego do celu mężczyznę. Szukam sponsora jest skierowany dla kobiet, które szukają takich mężczyzn.