Dostępność
FB

Jak zorganizować wyjazdową akcję poboru krwi

 

 

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZORGANIZOWANIA AKCJI WYJAZDOWEJ
Jeżeli chcesz zorganizować zbiórkę krwi, skontaktuj się z RCKiK, telefon: 77 44 13 833 lub email: promocja@rckik-opole.com.pl – tutaj uzyskasz niezbędne informacje.
RCKiK może zorganizować ekipę wyjazdową z wykorzystaniem ambulansu lub z udostępnieniem pomieszczeń (stacjonarną).


Ekipa wyjazdowa z wykorzystaniem ambulansu

 • Wymiary ambulansu
 • Należy zapewnić możliwość wjazdu i wyjazdu
 • Należy zapewnić dostęp do toalet
 • Dostęp do prądu
 • Jeśli nie ma namiotu to dodatkowo należy zapewnić jedno lub dwa pomieszczenia w pobliżu ambulansu (gdzie odbywa się rejestracja i badanie lekarskie)
 • W okresie letnim możliwe jest zorganizowanie akcji na świeżym powietrzu – wtedy należy zapewnić miejsce na rozstawienie namiotu RCKiK


Ekipa stacjonarna (pomieszczenia)
Należy udostępnić 2 lub 3 pomieszczenia, które powinny spełniać następujące wymogi:

 • Dostęp do prądu
 • Być jasne i przestronne z możliwością otwierania okien
 • Powierzchnie powinny być łatwo zmywalne
 • Zapewniony dostęp do toalet


O zamiarze zorganizowania akcji poboru krwi należy powiadomić jak największą ilość osób. Po potwierdzeniu terminu akcji można zgłosić się po broszury, informacje, plakaty. Plakaty należy rozwiesić w widocznych miejscach.
Jeżeli przewidywana jest bardzo duża liczba krwiodawców, należy zgłosić to w RCKiK, gdyż taka akcja wymaga innego przygotowania. Zapraszamy również do zgłaszania się większą grupa do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa oraz do Oddziałów Terenowych. Aktualne adresy na stronie rckik-opole.com.pl


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zwraca się z prośba do organizatorów akcji o wypełnienie druku w celu usprawnienia zorganizowania ekipy oraz o przesłanie do RCKiK e-mailem na adres: promocja@rckik-opole.com.pl lub faksem na numer (077)4410821.

 

 • Szczegółowe zasady organizacji ekip wyjazdowych 
 • Pobierz druk zgłoszenia w formacie doc 
 • Pobierz druk zgłoszenia w formacie pdf 

Stan krwi na dzień: 02.12.2023

Legenda:

A RhD plus wystarczający stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus niski stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.