Dostępność
FB
  • Zostań Świętym Mikołajem ODDAJ KREW

  • Życzenia z okazji Dni HDK PCK

  • KREW. ŁĄCZY I DZIELI

  • Program lojalnościowy

  • Jak zostać dawcą szpiku

Stan krwi na dzień: 16.12.2017

Legenda:

A RhD plus wystarczający stan
B RhD plus średni stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.