Dostępność
FB

Przetargi

Przetarg z dniaTemat przetargu:Termin składania ofert-wniosków
2018-01-08

Nr przetargu: ZP 1/2018

Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez

2018-01-16
2017-10-03

Nr przetargu: ZP 6/2017

Dostawa specjalistycznego samochodu z zabudową chłodniczo-mroźniczą do transportu krwi i jej składników

2017-10-11
2017-09-13

Nr przetargu: ZPU 40/KO 2/2017

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług dotyczących jednoczesnego badania: RNA-HCV, DNA-HBV I RNA-HIV metodami biologii molekularnej (jakościowo), w materiale pobranym od dawców krwi

2017-09-21
2017-07-12

Nr przetargu: ZP 5/2017

Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

2017-07-21
2017-07-07

Nr przetargu: ZP 3/2017

Dostawa testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi wraz z dzierżawą kompletuaparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania badań za pomocą przedmiotowych rodzajów testów

2017-08-03
2017-05-18

Nr przetargu: ZP 4/2017

Dostawa czekolady

2017-05-26
2017-04-05

Nr przetargu: ZPU 25/KO 1/2017

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA OSÓB NA KANDYDATÓW NA DAWCÓW I DAWCÓW KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW

2017-04-20
2017-02-27

Nr przetargu: ZP 2/2017

Dzierżawa zgrzewarki do sterylnego łączenia drenów wraz z dostawą materiałów zużywalnych oraz dostawa nożyków do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów

2017-03-08
2017-02-27

Nr przetargu: ZP 3/2017

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO, w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem bedzie: "Dostawa testów do badania markerów pato

2017-03-10
2017-01-31

Nr przetargu: ZP 1/2017

Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi

2017-02-08
 

Stan krwi na dzień: 19.01.2018

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus niski stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus wysoki stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.