Dostępność
FB

Przetargi

Przetarg z dniaTemat przetargu:Termin składania ofert-wniosków
2017-09-13

Nr przetargu: ZPU 40/KO 2/2017

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług dotyczących jednoczesnego badania: RNA-HCV, DNA-HBV I RNA-HIV metodami biologii molekularnej (jakościowo), w materiale pobranym od dawców krwi

2017-09-21
2017-07-12

Nr przetargu: ZP 5/2017

Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

2017-07-21
2017-07-07

Nr przetargu: ZP 3/2017

Dostawa testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi wraz z dzierżawą kompletuaparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania badań za pomocą przedmiotowych rodzajów testów

2017-08-03
2017-05-18

Nr przetargu: ZP 4/2017

Dostawa czekolady

2017-05-26
2017-04-05

Nr przetargu: ZPU 25/KO 1/2017

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA OSÓB NA KANDYDATÓW NA DAWCÓW I DAWCÓW KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW

2017-04-20
2017-02-27

Nr przetargu: ZP 2/2017

Dzierżawa zgrzewarki do sterylnego łączenia drenów wraz z dostawą materiałów zużywalnych oraz dostawa nożyków do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów

2017-03-08
2017-02-27

Nr przetargu: ZP 3/2017

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO, w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem bedzie: "Dostawa testów do badania markerów pato

2017-03-10
2017-01-31

Nr przetargu: ZP 1/2017

Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi

2017-02-08
 

Podsumowanie akcji KOLEJ na Ciebie uratuj życie

Zakończyła się akcja „Kolej na Ciebie”. Na dworcach w całej Polsce można było oddać krew lub zarejestrować się, jako potencjalny dawca szpiku kostnego. Akcja toczyła się od 12 czerwca, a zakończyła się 11 września na dworcu Gdynia Główna. Łącznie zebrano niemal 69 litrów krwi, a 95 osób zapisało się do oddania szpiku.

Wydarzenia zorganizowano na dworcach: Warszawa Zachodnia, Wrocław Główny, Szczecin Główny, Kraków Główny, Gdańsk Główny, Bydgoszcz Główna, Opole Główne, Rzeszów Główny, Łódź Fabryczna i Gdynia Główna. Przed każdym z budynków pojawiły się specjalne mobilne punkty pobierania krwi, w których można było oddać krew. Przy odrębnych stanowiskach wolontariusze DKMS rejestrowali natomiast potencjalnych dawców szpiku. W ramach akcji na dworcach oraz w pociągach były wyświetlane filmiki promujące krwiodawstwo oraz zbliżające się wydarzenia.

 

- „Kolej na Ciebie – uratuj życie” to przykład inicjatywy, która bardzo dobrze wpisuje się w prospołeczną działalność Grupy PKP. Nasze dworce kolejowe, ze względu na duże potoki pasażerskie, stanowią doskonałą przestrzeń pod organizację tego typu akcji – mówi Krzysztof Mamiński, Prezes PKP S.A. – Kolejarze po raz kolejny udowodnili, że potrafią pomagać potrzebującym – dodaje.

 

„Kolej na Ciebie” to wynik współpracy Fundacji Grupy PKP, spółek Grupy PKP, Fundacji DKMS, Narodowego Centrum Krwi, Centrum Poltransplant, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Spółki PKS Polonus i Kolejarskiej Służby Krwi. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Zdrowia.

 

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.