Dostępność
FB

Godziny pracy

 

Rejestracja Krwiodawców w RCKiK Opole odbywać się będzie w godz. od 7.00 do 14.00.
Praca w  Terenowych Oddziałach  nie ulega zmianie.

Zapraszamy

Stan krwi na dzień: 21.05.2019

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wysoki stan
B RhD minus wysoki stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.