Dostępność
FB

Dla pielęgniarek i położnych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
prowadzi szkolenia
dla pielęgniarek i położnych w zakresie:
„Współczesne Zasady Leczenia Krwią I Jej Składnikami”
podst. prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
(Dz. U. z 2005 r. Nr 38 poz. 363 ze zm.)


Miejsce szkolenia: siedziba RCKiK w Opolu ul. Kośnego 55
Czas szkolenia 2 dni (15 h)
Zgłoszenia o potrzebie przeszkolenia pielęgniarek i położnych należy kierować:
drogą pocztową na adres: RCKiK w Opole ul. Kośnego 55, 45 – 372 Opole,
drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rckik-opole.com.pl
lub faxem: 77 44 10 821

Po ustaleniu terminu szkolenia, jednostka kierująca przesyła wykaz uczestników na arkuszu zgłoszeniowym (pobranym ze strony internetowej), drogą elektroniczną na jeden z poniższych adresów:


sekretariat@rckik-opole.com.pl lub szkolenia@rckik-opole.com.pl


* w przypadku kłopotów z pobraniem arkusza prosimy o kontakt z nr telefonu 77 44 13 807.

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony RCKiK w Opolu jest :
lek. med. Andrzej Ostrowiecki
Specjalista Transfuzjolog
tel. kont. 77 44 13 810
andrzej.ostrowiecki@rckik-opole.com.pl

 

  • pobierz arkusz zgłoszeniowy w formacie pdf 
  • pobierz arkusz zgłoszeniowy w formacie doc 

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.