Dostępność
FB

Praca

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zatrudni osobę na stanowisko: pielęgniarka

Wymiar etatu: pełny

Zakres obowiązków: Praca pielęgniarki w Dziale Dawców Krwi, udział w akcjach wyjazdowych na terenie województwa opolskiego, pobieranie krwi i jej składników, rejestracja dawcy.

Miejsce wykonywania pracy: Opole, teren województwa opolskiego

wykształcenie: co najmniej średnie medyczne

Umiejętności i uprawnienia: Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki.
Znajomość obsługi komputera. Mile widziane osoby otwarte i cechujące się łatwością nawiązywania kontaktów.

Wynagrodzenie brutto: od 2500 do 3080 uzależnione od posiadanych kwalifikacji, dodatkowe składniki wynagrodzenia. Wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym.

Wymagane dokumenty: CV, Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki.

Dokumenty proszę przesyłać na podany adres e-mail lub złożyć  w sekretariacie RCKiK w Opolu.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w czasie realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Opolu."

 

Oferta ważna do 22.04.2019 r.

 

Dane pracodawcy i forma kontaktu:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Adres: Kośnego 55 45-372 Opole
Osoba do kontaktu: Anna Śliwińska
Telefon: 774413807 w godzinach: 08:00 do 14:00:00
E-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zatrudni osobę na stanowisko: pielęgniarka

Wynagrodzenie:  1600-2050 + dodatek za wysługę lat +premia uznaniowa

Wymiar etatu: 2/3

Zakres obowiązków: Praca pielęgniarki w Terenowym Oddziale w Kędzierzynie-Koźlu, pobieranie krwi i jej składników, rejestracja dawcy.

Miejsce wykonywania pracy: Kędzierzyn-Koźle

wykształcenie: co najmniej średnie medyczne

Umiejętności i uprawnienia: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 Mile widziane osoby otwarte i cechujące się łatwością nawiązywania kontaktów.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 1600-2050 uzależnione od posiadanych kwalifikacji i uprawnień, dodatkowe składniki wynagrodzenia. Wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym.

W zakładzie funkcjonuje fundusz świadczeń  socjalnych.

Wymagane dokumenty: CV, Prawo wykonywania zawodu.

Dokumenty proszę przesyłać na podany adres e-mail  ub złożyć  w sekretariacie RCKiK w Opolu.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w czasie realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Opolu."

Oferta ważna do 22.04.2019 r.

 

Dane pracodawcy i forma kontaktu:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Adres: Kośnego 55 45-372 Opole
Osoba do kontaktu: Anna Śliwińska
  Telefon: 774413807 w godzinach: 08:00 do 14:00

  E-mail: kadry@rckik-opole.com.pl


 


Regionalne Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko: technik analityki medycznej/ technik

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Opolu

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wynagrodzenie brutto:  2500 – 2660 + dodatek za wysługę lat + premia uznaniowa

                                      W zakładzie funkcjonuje fundusz świadczeń  socjalnych.

Zakres obowiązków:

 • produkcja składników krwi,
 • kwalifikacja krwi i jej składników,
 • przygotowanie wysyłek osocza,
 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników,
 • prowadzenie stosownej dokumentacji,
 • nadzorowanie właściwych warunków temperaturowych,
 • obsługa sprzętu i urządzeń medycznych.

Umiejętności, uprawnienia i doświadczenie:

 • umiejętność obsługi komputera  przynajmniej w zakresie obsługi MSWord oraz Excell.
 • sumienność i umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • dyspozycyjność, obowiązkowość, zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność pracy pod presją czasu i rozwiązywania problemów
 • chęć ciągłego rozwoju zawodowego

Wykształcenie:

technik analityki medycznej: co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna lub technika analityki medycznej;

 

technik: posiadanie tytułu zawodowego technika chemika lub technika farmaceutycznego,

 

Wymagane dokumenty: CV, dokumenty poświadczające wykształcenie i tytuł zawodowy

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez RCKiK  w Opolu. ”

Dokumenty proszę przesyłać na podany adres e-mail ub złożyć  w sekretariacie RCKiK w Opolu..

Oferta ważna do 22.04.2019 r.

Dane pracodawcy i forma kontaktu:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Adres: Kośnego 55 45-372 Opole
Osoba do kontaktu: Anna Śliwińska
  Telefon: 774413807 w godzinach: 08:00 do 14:00:00
  E-mail: kadry@rckik-opole.com.pl

 Regionalne Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

poszukuje kandydatów stanowisko: młodszy asystent

Miejsce wykonywania pracy: RCKiK w Opolu

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wynagrodzenie brutto:  2600 – 3250 + dodatek za wysługę lat +premia

                                      W zakładzie funkcjonuje fundusz świadczeń  socjalnych.

Zakres obowiązków:

 • produkcja składników krwi,
 • kwalifikacja krwi i jej składników,
 • przygotowanie wysyłek osocza,
 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników,
 • prowadzenie stosownej dokumentacji,
 • nadzorowanie właściwych warunków temperaturowych,
 • obsługa sprzętu i urządzeń medycznych.

Umiejętności i doświadczenie:

 • umiejętność obsługi komputera  przynajmniej w zakresie obsługi MSWord oraz Excell.
 • sumienność i umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • dyspozycyjność, obowiązkowość, zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność pracy pod presją czasu i rozwiązywania problemów
 • chęć ciągłego rozwoju zawodowego

 

Wykształcenie:

wyższe medyczne lub posiadanie dyplomu magistra na kierunku farmacja, biologia, chemia, analityka medyczna i pokrewne.

Umiejętności i uprawnienia:

Prawo Wykonywania Zawodu  Diagnosty Laboratoryjnego będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagane dokumenty: CV, kopia dyplomu

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez RCKiK  w Opolu.”

Dokumenty proszę przesyłać na podany adres e-mail ub złożyć  w sekretariacie RCKiK w Opolu.

Oferta ważna do 22.04.2019 r.

Dane pracodawcy i forma kontaktu:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Adres: Kośnego 55 45-372 Opole
Osoba do kontaktu: Anna Śliwińska
  Telefon: 774413807 w godzinach: 08:00 do 14:00:00
  E-mail: kadry@rckik-opole.com.pl

 
Klauzula informacyjna

dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1),  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, z siedzibą: ul. Kośnego 55, 45-372 Opole.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@rckik-opole.com.pl., tel. 774413809.
 3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: realizacja procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać  Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie  danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji,  w której bierze Pani/Pan udział. 
   
  Dziękujemy za nadesanie aplikacji, jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 


KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników

 


Stan krwi na dzień: 18.04.2019

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wysoki stan
B RhD minus wysoki stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus wystarczający stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.