Dostępność
FB
  • Dni honorowego krwiodawstwa PCK

  • Osocze od ozdrowieńców

  • Terenowy Oddział w Brzegu - informacje o godzinach pracy

  • Ciężko się żegnać...

  • Obowiązująca dyskwalifikacja dawców z powodu sytuacji epidemiologicznej - stan na 20.08.2020

Stan krwi na dzień: 24.11.2020

Legenda:

A RhD plus brakujący stan
B RhD plus średni stan
AB RhD plus średni stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus brakujący stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Dni honorowego krwiodawstwa PCK

Kochani,

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa składamy Wam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.

Dziękujemy, że zawsze jesteście z nami i możemy na Was liczyć. Każdego dnia niesiecie pomoc chorym i ratujecie ludzkie życie co zasługuje na największy szacunek i uznanie.

Dyrekcja i Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu


 

 


 


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.