Dostępność
FB

Przetargi

Przetarg z dniaTemat przetargu:Termin składania ofert-wniosków
2019-09-17

Nr przetargu: ZP 9A/2019

Dostawa czekolady

2019-09-25
2019-08-27

Nr przetargu: ZP 9/2019

Dostawa czekolady

2019-09-10
2019-08-08

Nr przetargu: ZP 7/2019

Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez

2019-08-20
2019-07-24

Nr przetargu: ZP 8/2019

Dostawa energii elektrycznej

2019-08-01
2019-06-07

Nr przetargu: ZP 6A/2019

Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

2019-06-17
2019-05-29

Nr przetargu: ZP 6/2019

Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

2019-06-06
2019-05-06

Nr przetargu: ZP 5/2019

Dostawa czekolady

2019-05-15
2019-04-15

Nr przetargu: ZP 4/2019

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywaniabadań z zakresu immunologii transfuzjologicznej z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora
do wykonywania tych badań.

2019-05-14
2019-03-28

Nr przetargu: ZPU 24/KO 1/2019

KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników

2019-04-17
2019-03-05

Nr przetargu: ZZP

KONKURSNA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO link do strony - http://www.zzpprzymz.pl/przetargi/konkurs-na-wybor-brokera-ub

2019-03-20
  2019-02-25

  Nr przetargu: ZP 2/2019

  Opracowanie dokumentacji projektowej przy zastosowaniu BIM na remont i przebudowę budynku głównego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

  2019-03-07
  2019-01-21

  Nr przetargu: ZP 1/2019

  Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi

  2019-01-31
  2018-10-25

  Nr przetargu: ZP 9/2018

  Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez.

  2018-11-06
  2018-10-09

  Nr przetargu: ZP 8/2018 - Zadanie nr 1

  Dostawa urządzeń mroźniczych  - zamrażarka do szokowego zamrażania osocza

  2018-10-22
  2018-10-05

  Nr przetargu: ZP 8/2018 - Zadanie nr 2

  Dostawa urządzeń mroźniczych - zamrażarka niskotemperaturowa.

  2018-10-15
  2018-09-18

  Nr przetargu: ZPU 48/KO/2018

  KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników

  2018-09-21
  2018-08-28

  Nr przetargu: ZPU 44/KO/2018

  Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:usług dotyczących jednoczesnego badania: RNA-HCV, DNA-HBV i RNA-HIV metodami biologii molekularnej (jakościowo), w materiale pobranym od dawców krwi.

  2018-09-10
  2018-08-17

  Nr przetargu: ZP 6A/2018

  Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą hemoglobinometrów do oznaczania stężenia hemoglobiny

  2018-08-27
  2018-08-02

  Nr przetargu: ZP 6/2018

  Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą hemoglobinometrów do oznaczania stężenia hemoglobiny

  2018-08-14
  2018-06-21

  Nr przetargu: ZP 3A/2018

  Dostawa sprzętu laboratoryjnego

  2018-07-02
  2018-06-01

  Nr przetargu: ZP 5/2018

  Dostawa odczynników  do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

  2018-06-11
  2018-05-14

  Nr przetargu: ZP 4/2018

  Dostawa czekolad

  2018-05-25
  2018-04-09

  Nr przetargu: PN 1/2018 (powtórny)

  Sprzedaż samochodu marki SKODA OCTAVIA COMBI

  2018-04-20
  2018-03-29

  Nr przetargu: ZP 3/2018

  Dostawa urządzeń laboratoryjnych

  2018-04-10
  2018-02-13

  Nr przetargu: ZP 2A/2018

  Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi

  2018-02-21
  2018-01-31

  Nr przetargu: ZP 2/2018

  Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi

  2018-02-08
  2018-01-08

  Nr przetargu: ZP 1/2018

  Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania krwinek płytkowych z aferezy oraz płynów do aferez

  2018-01-16
   

  Stan krwi na dzień: 23.09.2019

  Legenda:

  A RhD plus wystarczający stan
  B RhD plus wystarczający stan
  AB RhD plus wysoki stan
  0 RhD plus średni stan
  A RhD minus średni stan
  B RhD minus wystarczający stan
  AB RhD minus wystarczający stan
  0 RhD minus średni stan
     stan niski
     stan średni
     stan optymalny
     stan wysoki

  Galeria Zdjęć

  Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.