Dostępność
FB

Data od:
Data do:

Pobieranie w Pomieszczeniu

Pobieranie w Autobusie


Data Godz. od-do Placówka Miejscowość Ulica Numer
2023-12-02 09:00 - 12:00 Urząd Gminy Łambinowice-PANDORA Łambinowice Muzealna 1
2023-12-03 11:00 - 16:00 Opole Opole Rynek
2023-12-04 09:00 - 12:00 Hala Sportowa Prudnik Kościuszki 22
2023-12-05 09:00 - 12:00 Klasztor Głogówek Klasztorna 3
2023-12-05 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Głubczyce Niepodległości 14
2023-12-06 10:00 - 13:00 PMWSZ w Nysie Nysa Armii Krajowej 7
2023-12-08 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Zawadzkie Dębowa 13
2023-12-11 09:00 - 12:00 Zespół Szkół Im. Jana Pawła II Zdzieszowice Góra Św. Anny 21A
2023-12-12 09:00 - 12:00 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej Kędzierzyn-Koźle Bohaterów Westerplatte 1
2023-12-13 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Głubczyce Niepodległości 14
2023-12-15 09:00 - 13:00 Campgemini Opole Wrocławska 152A
2023-12-18 09:00 - 12:00 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Kędzierzyn-Koźle Mostowa 7
2023-12-22 09:00 - 12:00 Dom Kultury Ozimek Ostapa Dłuskiego 4
2023-12-27 09:00 - 12:00 Namysłowski Ośrodek Kultury Namysłów Plac Powstańców Śląskich 2
2024-01-04 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Zawadzkie Dębowa 13
2024-01-25 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Głubczyce Niepodległości 14
2024-01-28 10:00 - 14:00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Praszka Sportowa 8
2024-01-29 09:00 - 12:00 Namysłowski Ośrodek Kultury Namysłów Plac Powstańców Śląskich 2
2024-01-30 09:00 - 12:00 Dom Kultury Strzelce Opolskie Plac Żeromskiego 7
2024-02-03 09:00 - 12:00 Urząd Gminy Łambinowice-PANDORA Łambinowice Muzealna 1
2024-02-05 09:00 - 12:00 Hala Sportowa Prudnik Kościuszki 22
2024-02-08 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Głubczyce Niepodległości 14
2024-02-11 09:00 - 13:00 Parafia pw.NMP i Ducha Św. Kędzierzyn-Koźle Bolesława Krzywoustego 2
2024-02-22 09:00 - 12:00 Namysłowski Ośrodek Kultury Namysłów Plac Powstańców Śląskich 2
2024-02-24 09:00 - 12:00 OSP Byczyna Byczyna Częstochowska 1
2024-02-26 09:00 - 12:00 Dom Kultury Ozimek Ostapa Dłuskiego 4
2024-03-07 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Zawadzkie Dębowa 13
2024-03-16 09:00 - 12:00 Komenda Powiatowa Policji Krapkowice Opolska 101
2024-03-25 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Głubczyce Niepodległości 14
2024-03-26 09:00 - 12:00 Namysłowski Ośrodek Kultury Namysłów Plac Powstańców Śląskich 2
2024-03-29 09:00 - 12:00 Dom Kultury Strzelce Opolskie Plac Żeromskiego 7
2024-04-08 09:00 - 12:00 Hala Sportowa Prudnik Kościuszki 22
2024-04-11 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Głubczyce Niepodległości 14
2024-04-14 09:00 - 13:00 Parafia pw.NMP i Ducha Św. Kędzierzyn-Koźle Bolesława Krzywoustego 2
2024-04-19 09:00 - 12:00 Neapco Praszka Kaliska 72
2024-04-22 09:00 - 12:00 Namysłowski Ośrodek Kultury Namysłów Plac Powstańców Śląskich 2
2024-04-29 09:00 - 12:00 Dom Kultury Ozimek Ostapa Dłuskiego 4
2024-05-09 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Zawadzkie Dębowa 13
2024-05-18 09:00 - 12:00 Komenda Powiatowa Policji Krapkowice Opolska 101
2024-05-23 09:00 - 12:00 Namysłowski Ośrodek Kultury Namysłów Plac Powstańców Śląskich 2
2024-05-24 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Głubczyce Niepodległości 14
2024-05-25 09:00 - 12:00 OSP Byczyna Byczyna Częstochowska 1
2024-05-27 09:00 - 12:00 Dom Kultury Strzelce Opolskie Plac Żeromskiego 7
2024-06-01 09:00 - 12:00 Urząd Gminy Łambinowice-PANDORA Łambinowice Muzealna 1
2024-06-04 09:00 - 12:00 Hala Sportowa Prudnik Kościuszki 22
2024-06-07 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Głubczyce Niepodległości 14
2024-06-20 09:00 - 12:00 Namysłowski Ośrodek Kultury Namysłów Plac Powstańców Śląskich 2
2024-06-27 09:00 - 12:00 Dom Kultury Ozimek Ostapa Dłuskiego 4
2024-07-11 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Zawadzkie Dębowa 13
2024-07-12 09:00 - 12:00 Neapco Praszka Kaliska 72
2024-07-20 09:00 - 13:00 Parafia pw.NMP i Ducha Św. Kędzierzyn-Koźle Bolesława Krzywoustego 2
2024-07-20 09:00 - 12:00 Komenda Powiatowa Policji Krapkowice Opolska 101
2024-07-22 09:00 - 12:00 Namysłowski Ośrodek Kultury Namysłów Plac Powstańców Śląskich 2
2024-07-25 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Głubczyce Niepodległości 14
2024-07-26 09:00 - 12:00 Dom Kultury Strzelce Opolskie Plac Żeromskiego 7
2024-08-05 09:00 - 12:00 Hala Sportowa Prudnik Kościuszki 22
2024-08-08 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Głubczyce Niepodległości 14
2024-08-19 09:00 - 12:00 Namysłowski Ośrodek Kultury Namysłów Plac Powstańców Śląskich 2
2024-08-24 09:00 - 12:00 OSP Byczyna Byczyna Częstochowska 1
2024-08-26 09:00 - 12:00 Dom Kultury Ozimek Ostapa Dłuskiego 4
2024-09-07 09:00 - 12:00 Urząd Gminy Łambinowice-PANDORA Łambinowice Muzealna 1
2024-09-12 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Zawadzkie Dębowa 13
2024-09-13 09:00 - 12:00 Neapco Praszka Kaliska 72
2024-09-15 09:00 - 13:00 Parafia pw.NMP i Ducha Św. Kędzierzyn-Koźle Bolesława Krzywoustego 2
2024-09-19 09:00 - 12:00 Namysłowski Ośrodek Kultury Namysłów Plac Powstańców Śląskich 2
2024-09-21 09:00 - 12:00 Komenda Powiatowa Policji Krapkowice Opolska 101
2024-09-23 09:00 - 12:00 Dom Kultury Strzelce Opolskie Plac Żeromskiego 7
2024-09-23 09:00 - 12:00 Dom Kultury Strzelce Opolskie Plac Żeromskiego 7
2024-10-01 09:00 - 12:00 Hala Sportowa Prudnik Kościuszki 22
2024-10-17 09:00 - 12:00 Namysłowski Ośrodek Kultury Namysłów Plac Powstańców Śląskich 2
2024-10-28 09:00 - 12:00 Dom Kultury Ozimek Ostapa Dłuskiego 4
2024-11-14 09:00 - 12:00 Urząd Miasta i Gminy Zawadzkie Dębowa 13
2024-11-15 09:00 - 12:00 Neapco Praszka Kaliska 72
2024-11-18 09:00 - 12:00 Namysłowski Ośrodek Kultury Namysłów Plac Powstańców Śląskich 2
2024-11-22 09:00 - 12:00 Dom Kultury Strzelce Opolskie Plac Żeromskiego 7
2024-11-23 09:00 - 12:00 Komenda Powiatowa Policji Krapkowice Opolska 101
2024-11-24 09:00 - 13:00 Parafia pw.NMP i Ducha Św. Kędzierzyn-Koźle Bolesława Krzywoustego 2
2024-11-30 09:00 - 12:00 OSP Byczyna Byczyna Częstochowska 1
2024-12-02 09:00 - 12:00 Hala Sportowa Prudnik Kościuszki 22
2024-12-07 09:00 - 12:00 Urząd Gminy Łambinowice-PANDORA Łambinowice Muzealna 1
2024-12-16 09:00 - 12:00 Namysłowski Ośrodek Kultury Namysłów Plac Powstańców Śląskich 2
2024-12-30 09:00 - 12:00 Dom Kultury Ozimek Ostapa Dłuskiego 4

Data: 2023-12-02
Od godziny: 09:00
Do godziny: 12:00

Nazwa placówki: Urząd Gminy Łambinowice-PANDORA
Miejscowość: Łambinowice
Ulica: Muzealna 1
Pobieranie:Stan krwi na dzień: 02.12.2023

Legenda:

A RhD plus wystarczający stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus niski stan
B RhD minus niski stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Projekt PO WER

 

Szkolenia dla pracowników Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ramach projektu „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych - nr porozumienia: POWR.05.02.00-00-0002/21- 00.

 

Przeprowadzenie szkoleń służy:

 1) podniesieniu w okresie realizacji projektu wiedzy, wzmocnieniu kompetencji i umiejętności poprzez przeszkolenie kadry centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w tym kadry zarządzającej, niezbędnych do skutecznego zarządzania jakością i bezpieczeństwem dawcy krwi;

 2) ocenie przygotowanych do wdrożenia zaproponowanych rozwiązań.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych:

  • Zadanie 1 – 5 szkoleń w formie zdalnej – w dniach 11.10.2023 r., 12.10.2023 r., 20.10.2023 r., 23.10.2023 r., 9.11.2023 r.
  • Zadanie 2 – 3 szkolenia w formie stacjonarnej w Warszawie –  w dniach 14.11.2023 r., 16.11.2023 r., 17.11.2023 r.
  •  Zadanie 3 – 5 szkoleń w formie zdalnej – 4 z nich dedykowane w szczególności dla personelu kwalifikującego dawców krwi i jej składników w terminach 17.10.2023 r., 18.10.2023 r., 24.10.2023 r., 25.10.2023 r. oraz jedno przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za działania promocyjno-marketingowe oraz obsługę dawców – w dniu 30.11.2023 r.

W projekcie ma wziąć udział 545 pracowników z 23 centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa:

 1) w ramach zadania 1 pod nazwą Opracowanie programu szkoleniowego i przeprowadzenie szkoleń z zakresu schematu opracowywania standardowych procedur operacyjnych –276 (dwustu siedemdziesięciu sześciu) pracowników Działu Zapewnienia Jakości, Działu Dawców i Pobierania, Działu Preparatyki, Działu Laboratoryjnego (w tym Działu Czynników Zakaźnych i Działu Immunologii Transfuzjologicznej) i Działu Ekspedycji; co najmniej dwunastu pracowników z każdego Centrum.

 2) w ramach zadania 2 pod nazwą Opracowanie programu szkoleniowego i przeprowadzenie szkoleń w zakresie prowadzenia statystycznej kontroli procesu - 69 (sześćdziesięciu dziewięciu) pracowników Działu Zapewnienia Jakości oraz zajmujących się przygotowaniem danych (IT) (po trzy osoby z każdego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w tym 2 osoby z Działu Zapewnienia Jakości);

3) w ramach zadania 3 pod nazwą Opracowanie programu szkoleniowego i przeprowadzenie szkoleń w zakresie standardu obsługi dawców - 200 (dwustu) pracowników Działu Dawców
i Pobierania (kwalifikujący lekarze i pielęgniarki, osoby rejestrujące), Działu Laboratoryjnego – Pracowni Analitycznej, Działu do spraw marketingu i promocji; ośmiu pracowników z każdego Centrum.

Zachęcamy do rekrutacji wszystkich chętnych, w przypadku większej liczby osób zostanie utworzona lista rezerwowa.

Szkolenia trwać będą 8 (osiem) godzin lekcyjnych po 45 (czterdzieści pięć) minut tj. 6 (sześć) godzin zegarowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu rekrutacji i zasad uczestnictwa w projekcie znajdują się na stronie Narodowego Centrum Krwi

 

https://www.gov.pl/web/nck/po-wer---doskonalenie-jakosci-zarzadzania-w-centrach-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa

 

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.