Dostępność
FB

Gala wręczenia odznak

W dniach od 7 do 9 stycznia 2020 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu odbyły się uroczystości wręczenia odznak "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu". 

To wyróżnienie nadawane przez Ministra Zdrowia  przysługuje Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał conajmniej 20 litrów krwi  lub odpowiadającej tej objętości ilość jej składników.  

Wszystkim uhonorowanym Krwiodawcom bardzo dziękujemy za oddanie i godną naśladowania postawę, jednocześnie składamy życzenia zdrowia i szczęścia na dalsze lata działalności.


Fotoreportaż z wręczenia odznak w dniu 07 stycznia 2020 r. z godz. 10.00


Fotoreportaż z wręczenia odznak w dniu 07 stycznia 2020 r. z godz. 12.00


Fotoreportaż z wręczenia odznak w dniu 08 stycznia 2020 r. z godz. 10.00


Fotoreportaż z wręczenia odznak w dniu 08 stycznia 2020 r. z godz. 12.00


Fotoreportaż z wręczenia odznak w dniu 09 stycznia 2020 r. z godz. 10.00


Fotoreportaż z wręczenia odznak w dniu 09 stycznia 2020 r. z godz. 12.00


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu wizerunku

Stan krwi na dzień: 07.08.2020

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus średni stan
AB RhD plus średni stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.