Dostępność
FB

Terenowy Oddział w Kluczborku

TERENOWY ODDZIAŁ W KLUCZBORKU
adres: 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 26
tel./fax (77) 4471515

POBIERANIE KRWI od poniedziałku do piątku
od godziny 7.00 do 11.30 (rejestracja do 11.00)


Kierownik Oddziału: lek. med. Janusz Banach
e-mail: kluczbork.kierownik@rckik-opole.com.pl

 

Stan krwi na dzień: 13.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.