Dostępność
FB

Terenowy Oddział w Nysie

TERENOWY ODDZIAŁ W NYSIE
adres: 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 47
tel./fax (77) 4332443

POBIERANIE KRWI od poniedziałku do piątku
od godziny 7.00 do 13.00 (rejestracja do 12.30)


Kierownik Oddziału: lek. med. Zygmunt Małecki
e-mail: nysa.kierownik@rckik-opole.com.pl

 

Stan krwi na dzień: 13.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.