Dostępność
FB

Dla pielęgniarek i położnych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
prowadzi szkolenia
dla pielęgniarek i położnych w zakresie:
„Współczesne Zasady Leczenia Krwią I Jej Składnikami”
podst. prawna: 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1026)

 

Rodzaj i czas szkolenia:

Szkolenie podstawowe - 2 dni

Szkolenie uzupełniające – 1 dzień
 

Zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną na adres:

szkolenia@rckik-opole.com.pl oraz faxem: 77 44 10 821


Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony RCKiK w Opolu jest:


- w sprawach merytorycznych:

lek. med. Andrzej Ostrowiecki
Specjalista Transfuzjolog
tel. kont. 77 44 13 810
andrzej.ostrowiecki@rckik-opole.com.pl

 

- w sprawach organizacyjnych:

 Aleksandra Lewicka

tel. 77 44 13 838

szkolenia@rckik-opole.com.pl


 

Stan krwi na dzień: 29.05.2020

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus średni stan
AB RhD plus średni stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.