Dostępność
FB

Dla pielęgniarek i położnychSZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW


W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U.2021.902 z dnia 2021.05.14) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zaprasza na  szkolenia podstawowe i uzupełniające, które z uwagi na sytuację epidemiologiczną zorganizowane będą w formie zdalnej.

 

Terminy najbliższych szkoleń:

a) szkolenie podstawowe (2-dniowe):

  • 07 października 2021 i 08 października 2021;

b) szkolenie uzupełniające (1-dniowe, obejmuje pierwszy dzień szkolenia podstawowego):

  • 07 października 2021.

Prosimy o przesłanie wykazu osób kierowanych na szkolenie na adres e-mail: szkolenia@rckik-opole.com.pl  TYLKO W FORMIE EDYTOWALNEJ.


Formularz do pobrania - Formularz zgłoszenia na szkolenie z zakresu krwiolecznictwa (XLSX, 34KB)


Koszt szkolenia:
  • podstawowe -  140 z za 1 osobę,
  • uzupełniające - 100 z za 1 osobę. 

Więcej o szkoleniu dla pielęgniarek i położnych znajdziesz tutaj

 


Stan krwi na dzień: 24.09.2021

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.