Dostępność
FB

Dla pielęgniarek i położnychSZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW


W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U.2021.902 z dnia 2021.05.14) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zaprasza na  szkolenia podstawowe i uzupełniające, które z uwagi na sytuację epidemiologiczną zorganizowane będą w formie zdalnej.

 

Terminy najbliższych szkoleń:

a) szkolenie podstawowe (2-dniowe):

  • 07 października 2021 i 08 października 2021;

b) szkolenie uzupełniające (1-dniowe, obejmuje pierwszy dzień szkolenia podstawowego):

  • 07 października 2021.

Prosimy o przesłanie wykazu osób kierowanych na szkolenie na adres e-mail: szkolenia@rckik-opole.com.pl  TYLKO W FORMIE EDYTOWALNEJ.


Formularz do pobrania - Formularz zgłoszenia na szkolenie z zakresu krwiolecznictwa (XLSX, 34KB)


Koszt szkolenia:
  • podstawowe -  140 z za 1 osobę,
  • uzupełniające - 100 z za 1 osobę.

Opłata za szkolenie

W związku z indywidualnym uczestnictwem w szkoleniu dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetoczenia krwi i składników, osoby fizyczne proszone są o dokonanie płatności w wysokości 100 zł za szkolenie uzupełniające lub 140 zł za szkolenie podstawowe.

W tytule przelewu prosimy wpisać „SZKOLENIE PiP" a osoby, które prowadzą działalność dodatkowo proszone są o wpisanie numeru NIP.

UWAGA! Prosimy o dokonywanie płatności po zakończeniu kursu.

Poniżej dane do przelewu:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

ul. Kośnego 55

45-372 Opole

NIP: 754-25-54-112

REGON: 000292103

konto: BGK O/Opole 30 1130 1219 0026 3121 5820 0001Więcej o szkoleniu dla pielęgniarek i położnych znajdziesz tutaj


 


Stan krwi na dzień: 23.01.2022

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus wysoki stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.