Dostępność
FB

Dyrekcja

Dyrektor - dr n. med. Iwona Rajca - Biernacka
 

 

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. medycznych: lek. Katarzyna Weiner-Szokalska - specjalista transfuzjologii klinicznej

tel. 77 4446573
      77 4410820
e-mail: dyrektor.medyczny@rckik-opole.com.pl


Sekretariat:

tel. (77) 4410820
fax (77) 4410821
e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl
e-mail: dyrektor@rckik-opole.com.pl 

Stan krwi na dzień: 18.09.2020

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus średni stan
AB RhD plus średni stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.