Dostępność
FB

Informacja

W wyniku szerzących się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z wprowadzonym w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stanem epidemii, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zawiadamia, że organizacja zaplanowanych na 2020 r. szkoleń, w tym szkoleń pn. „Współczesne zasady leczenia krwią i jej składnikami” dla pielęgniarek i położnych w zakresie podstawowym i uzupełniającym zostaje zawieszona do odwołania.

 

Jednocześnie przypominamy, że na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w prawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, w przypadku stanu epidemii ważność wydanych zaświadczeń ulega przedłużeniu o sześć miesięcy, licząc od dnia upływu ich ważności oraz o dalszy czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy w przypadku nieustania epidemii.

 

Po dokonaniu wiążących ustaleń, zarówno terminów jak i formy organizacji szkoleń, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu niezwłocznie zawiadomi wszystkich zainteresowanych.

Stan krwi na dzień: 07.08.2020

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus średni stan
AB RhD plus średni stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.